Alles wordt getest

Wij laten niets aan het toeval over

Vanaf de goederenontvangst en de productie tot aan de levering - nobilia heeft voor elke fase een complex controlesysteem, om de hoge kwaliteit van onze producten te waarborgen. Naast het testen op teststations worden elke dag tot 21 complete keukens aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Kwaliteit, milieu en energie zijn essentiële elementen van ons ondernemingsbeleid en richten zich naar de normen DIN EN ISO 9001, 14001 en 50001.

 

QM UM EM
 

QM, UM en EM
In maart 2014 werden voor de onderneming de keurmerken voor ons kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2008, het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2009, evenals het energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001:2011 opnieuw bevestigd. Onder DIN EN ISO 9001:2008 worden ook klantgerichtheid en proceskwaliteit met betrekking tot eisen aan, en tevredenheid over, het product en ontwerp geregeld. De DIN EN ISO 14001:2009 is wereldwijd de erkende standaard voor certificering van milieumanagementsystemen. Met DIN EN ISO 50001:2011 worden de maatregelen van de onderneming om kosten te verlagen op het gebied van energiemanagement bevestigd.

   
GS Guetesiegel GS
Het meubeltestinstituut LGA Neurenberg heeft de programma’s van deze collectie onderworpen aan een veiligheidstest. Deze test resulteerde in de verlening van het veiligheidstestzegel, wat tevens bevestigt dat aan de eisen voor bedieningscomfort, belastbaarheid, constante materiaalkwaliteit en veiligheid volledig is voldaan. 
   
 goldenes m Goldenes M
De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) heeft de onderneming volgens de kwaliteitsnormen in RAL-GZ 430 getest. Deze test resulteerde in de verlening van het RAL-kwaliteitskeurmerk "Gouden M". Hiermee is gewaarborgd dat elke keuken, die de fabriek verlaat, voldoet aan de verwachtingen en kwaliteitseisen die vandaag de dag door de markt worden gesteld.
   
PEFC
 PEFC
De onderneming is PEFC-gecertificeerd. Deze certificering bevestigt dat voor de fabricage van keukens hout wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen. PEFC staat voor Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes.
   
 blauer engel Blauer Engel
In augustus 2012 werd de onderneming als eerste keukenfabrikant onderscheiden met het Blauwe Engel-milieucertificaat. Dit symbool van het Duitse ministerie van milieuzaken stimuleert doelstellingen niet alleen op het gebied van milieu- en gezondheidsbescherming, maar ook van consumentenbescherming. Onderscheiden worden die producten en diensten, die in hun totaliteit bijzonder milieuvriendelijk zijn en tevens hoge eisen stellen aan arbeids- en gezondheidsbescherming en aan de deugdelijkheid in het gebruik. „De Blauwe Engel" werd toegekend aan de volgende programma‘s: 102, 149, 253, 314, 351, 555, 593, 753, 757, 917 en 933.
   
 gogreen GOGREEN
Alle post- en pakketverzendingen worden via de CO2-neutrale GOGREEN-service van de Deutsche Post en DHL afgehandeld. Daarmee compenseert nobilia de CO2-emissie die door het transport ontstaat. De compensatie wordt door een onafhankelijk certificeringsbedrijf (Société Générale de Surveillance, SGS) volgens ISO 14064 gecertificeerd.