...of waarom we doen, wat we doen

„Think global, act local“, deze programmatische uitspraak van de Schotse planoloog en filantroop Sir Patrick Geddes past ook vrij goed bij Nobilia. Hoewel wij internationaal zijn opgesteld en intussen naar meer dan 70 landen wereldwijd exporteren, zijn wij nog steeds erg trots op onze regionale context en diep geworteld in onze thuisregio.

Nobilia is niet alleen een zelfstandige en onafhankelijke familieonderneming – wij zien onszelf ook als één grote familie. Onze medewerkers noemen zichzelf heel vanzelfsprekend „Nobilianen“ en ze zijn trots op en voelen zich betrokken bij HUN onderneming. Deze teamgeest wordt door talrijke activiteiten ondersteund en bevorderd.

Een familieonderneming die zichzelf ook als familie beschouwt en een sterke binding met zijn „familieleden“ in de regio heeft – tegenwoordig zou men in modern taalgebruik waarschijnlijk van stakeholders spreken – handelt al omwille van de traditie en het daarbij behorende gevoel van normen en waarden op een duurzame manier. Toch zijn wij blij met de actuele discussie over het onderwerp duurzaamheid, want het geeft ons niet alleen de kans onze diverse maatregelen te inventariseren, te evalueren en te verbeteren, maar ook ze met onze „familieleden“ (klanten, medewerkers, leveranciers en geïnteresseerde buitenstaanders) te bespreken. En natuurlijk geldt voor THE GREEN WAY hetzelfde dat eigenlijk voor alles geldt: het kan altijd beter.

Vooral de gebruikelijke trits van duurzaamheidsaspecten – economisch succes, ecologische verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid – strookt met onze overtuiging. Met doelstellingen die zich slechts concentreren op één vlak, zal een onderneming op middellange termijn niet succesvol kunnen zijn. Alleen het harmonische evenwicht van deze drie aspecten leidt tot langdurig succes.

Wij gebruiken ons „Geïntegreerd Managementsysteem voor Kwaliteit en Milieu“ als instrument voor de voortdurende verbetering van al onze prestaties en handelingen. De kwaliteit van onze producten en service staat daarbij voorop. Onze focus op kwaliteit en klanttevredenheid is een essentiële voorwaarde voor ons succes.

De kracht van Nobilia zit echter niet alleen in zijn technologie en producten, maar vooral in zijn medewerkers. Gezondheid en welzijn vormen de basis voor de productiviteit en motivatie van onze medewerkers. Goed opgeleid, uiterst gemotiveerd en met een gevoel voor de context waarin de onderneming actief is, handelen zij verantwoordelijk en resultaatgericht. Daarmee dragen zij aanzienlijk bij aan het bereiken van onze doelstellingen en dus aan het succes van de onderneming als geheel.

Veiligheid op het werk en milieubescherming nemen bij ons altijd een belangrijke plaats in. Wij zijn ten volle bereid onze verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen. Dat vormt een vast bestanddeel van ons denken en handelen. Daarbij houden wij in gelijke mate rekening met economische, ecologische en sociale belangen.

Wij  verplichten  onszelf  volgens  onze  eigen waarden en normen te handelen. Daar hoort ook bij:

  • voor onze klanten een betrouwbare partner te zijn,
  • onze medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving te bieden en
  • onze  maatschappelijke  verantwoordelijkheid te nemen.

Wij verheugen ons op een levendig gesprek met u over onze en uw GREEN WAY.


 

 

 

Economisch succes, ecologische evenwichtigheid en sociale rechtvaardigheid - dat zijn de drie pijlers van een omvangrijk pakket maatregelen waarmee nobilia duurzaamheid bevordert. Wij noemen het: THE GREEN WAY.

Wij zien deze weg als een proces, waarin medewerkers, klanten en handelspartners worden betrokken en dat permanent wordt geoptimaliseerd. De maatregelen hebben betrekking op alle fasen, van de aankoop en de productie tot aan de levering. Bovendien hanteren we een duurzaam en sociaal personeelsbeleid.
 

De omvangrijke maatregelen en initiatieven laten wij u op de volgende pagina zien:
THE GREEN WAY

THE GREEN WAY